N2Towers


N2Towers

N2Towers er et brannundertrykkingssystem. (FSS Fire suppression system +EXFSS eksplosiv brann).  Produktet er et inertgass basert slukkesystem, uskadelig for mennesker og for objekter som skal beskyttes mot brannskader. Normale og eksplosive branntilløp undertrykkes på millisekunder eller sekunder ved at O2 metning i rom/volum som beskyttes reduseres til under kritisk nivå for åpen flamme ved tilførsel av nitrogen gass. Med tilpasset deteksjons- og kontrollutrustning utføres undertrykkingen i løpet av millisekunder / sekunder, slik at et branntilløp forblir kun det. 

N2Towers-generatoren er trykkløs, lekkasjesikker, lettinstallert, med 25 års bruksgaranti. Produktet etablerer en typisk O2-metning mellom 12-16%. 
Teknologien er som air bagens, velprøvd under samtlige klimatiske forhold

Safe4 produktet, N2Towers, er det mest avanserte brannslukkingssystemet på markedet og etterlever dagens strenge miljøkrav - 100%. En rekke eksisterende systemer tilfredsstiller ikke nye miljøkrav, F-gassdirektivet. N2Towers-generatorteknologi er derfor egnet som alternativ til alle HFKer- og oppgraderte, slike.


Funksjonsprinsipp 
Brann & eksplosjonsartet brann

·         Drivladning - faststoff-N2 lagret i sylinderen (trykklås)

·         Røyk, ild eller temperaturstigning detekteres

·         Signal sendes kontrollsystemet og Safe4s alarmsentral

·         Ren nitrogengass utløses i definert rom og med definert volum

·         Brannen stoppes: <150 millisek og < 5 sek

·         Branntilløpet overvåkes av Safe4s alarmsentral

·         O2-innholdet holdes på et forsvarlig nivå, ingen forurensing eller rengjøringsbehov

Bruksområder

Beskytter liv og inventar i : 

·         Telecom og IT, ren, brukervennlig teknologi for kostbar elektronikk i f.eks. kabinetter

·         Industri, skipsfart, olje & gass, gruveindustri etc. Dekker alle brannklasser.

·         Museer, gallerier, verneverdige bygg N2-generatorer plasseres diskret,
          gassutløsningen utgjør ingen fare for ømfintlige materialer/gjenstander

·         Alle typer lukkede rom

·         Kollektivtransport

·         Forsvarsanvendelser (militært kjøretøy, fly og skip/ubåt)

Miljøkrav

·         Halon 1301 (KFK) produksjonsforbud fra 1994.

·         Ultimo 2014, ICAO krever alternativ til halon-systemer i alle nye fly.

·         HFK erstatter KFK brannslukker fra 1994, markedsdominant.

·         US, Canada, EU med flere har startet produksjonsutfasing av HFK.

·         EUs F-gass direktiv forbyr HFK-23 i brannslukking fra mars 2013.


 N2T-generatorteknologi er egnet som alternativ til alle HFK™ er- og oppgraderte halongassystem.