Alarmteknologi

alarmskilt.pngSafe4 kan tilby ulike alarm-mottak som avtalepartnere kan koble utstyr sitt opp mot, slik at alarmene mottas og behandles på alarmstasjonen. I tillegg tilbys tilpassede unike system/servere mot større partnere.

SERVERE
Nyere alarmutstyr, sender signaler mot en server og ikke direkte mot et mottak på alarmstasjonen. Serveren kan finnes utenfor alarmstasjonen, f.eks i Amazon, og går da ofte under begrepet CLOUD (ekstern server). Andre servere er plassert på alarmstasjonen. Alle servere sender alarmer og annen viktig informasjon over til et mottak, og så blir alarmen synlig for operatørene, i alarmbehandlingssystemet

Mottak som er tilgjengelig for alle avtalepartnere

 • Type utstyr: Smarthus og sikkerhet
 • Serverlokasjon: Ekstern
 • APP tilgjengelig: onestiAPP
 • WEB tilgjengelig: Installatør WEB
 • Utstyr: Kjøpes via Safe4
 • Registrering: Automatisk registrering via WEB. Brukere kan foreta endringer i onesti APP, og dette mottas automatisk i alle involvert system.
Les mer

 • Type utstyr: Sikkerhet
 • Serverlokasjon: Ekstern
 • APP tilgjengelig: MyJABLOTRON (bruker) og MyCompany (installatører)
 • WEB tilgjengelig: Forhandlere
 • Utstyr: Kjøpes via NOBY
 • Registrering: Manuell registrering etter at Safe4 har mottatt kontrakt.

 • Type utstyr: Adgangskontroll og sikkerhet
 • Serverlokasjon: Alarmstasjon
 • APP tilgjengelig: SPC Connect
 • WEB tilgjengelig: SPC Connect
 • Utstyr: Bestilles via Vanderbilt.
 • Registrering: Manuell registrering etter at Safe4 har mottatt kontrakt.

Surgard System5

 • Type utstyr: Sikkerhet
 • Serverlokasjon: Alarmstasjon
 • APP tilgjengelig: Nei
 • WEB tilgjengelig: Nei
 • Utstyr: Bestilles via Teletec.
 • Registrering: Manuell registrering etter at Safe4 har mottatt kontrakt.
 • Type system som kan kobles til: NEO / DSC / Alexor / .. Leverandør kan gi mer info

 • Type utstyr: Sikkerhet
 • Serverlokasjon: Alarmstasjon
 • APP tilgjengelig: Nei
 • WEB tilgjengelig: For installatører
 • Utstyr: Bestilles via bl.a NOBY og Teletec
 • Registrering: Manuell registrering etter at Safe4 har mottatt kontrakt.
 • Annen info: IRIS er en sender som kan kobles på alle typer anlegg, som krever overvåkning. Brukes også på eldre eller ukurante anlegg, slik at alarmen mottas via IP. Brukes mye mot større private alarmanlegg og mot næring. Er tilpasset overvåkning for grad 2 og høyere. Tilkobling til Chiron systemet krever ikke ekstra abonnement.
 • Type utstyr: Sikkerhet
 • Serverlokasjon: Alarmstasjon
 • APP tilgjengelig: iRisco eller MyELAS
 • WEB tilgjengelig: For bruker: User WEB. For installatører: Remote klient
 • Utstyr: Bestilles via Risco
 • Registrering: Manuell registrering etter at Safe4 har mottatt kontrakt.
 • Annen info: Risco vil overføres til Risco Cloud innen kort tid, og da vil det finnes muligheter for tilkobling av smarthus og video (video går ikke mot alarmstasjon). Pr dato er det ikke tilkobling av Agility

 • Type utstyr: Sikkerhet
 • Serverlokasjon: Alarmstasjon
 • APP tilgjengelig: Visonic GO
 • WEB tilgjengelig: PowerManage -for installatører
 • Utstyr: Bestilles via bl.a Elkotek
 • Registrering: Manuell registrering etter at Safe4 har mottatt kontrakt.

 • Type utstyr: Sikkerhet og heis
 • Serverlokasjon: Ekstern
 • APP tilgjengelig: AddSecure APP
 • WEB tilgjengelig: AddView
 • Utstyr: Bestilles via forhandlere av AddSecure. Kontakt AddSecure for mer info.
 • Registrering: Manuell registrering etter at Safe4 har mottatt kontrakt.
 • Annen info: AddSecure har sendere som kan kobles på alle typer anlegg, som krever overvåkning. Brukes også på eldre eller ukurante anlegg, slik at alarmen mottas via IP. Er også tilpasset overvåkning for grad 2 og høyere.

  AddSecure har eget abonnement, som kommer i tillegg til tilkoblingen mot alarmstasjonen. Pris fås ved kontakt med AddSecure.

Analogt mottak

 • Type utstyr: Sikkerhet
 • Serverlokasjon: Ingen – HW mottak
 • APP tilgjengelig: Nei
 • WEB tilgjengelig: Nei
 • Utstyr: Bestilles via: Ingen
 • Registrering: Manuell registrering etter at Safe4 har mottatt kontrakt.
 • Annen info: Safe4 stopper mottaket av analoge tilkoblinger i 2019. Vi anbefaler at det kobles til sender fra AddSecure eller Chiron/Iris.

Pico/TrackTor

 • Type utstyr: Sporing og nødalarm
 • Serverlokasjon: Ekstern
 • APP tilgjengelig: TrackTor
 • WEB tilgjengelig: TrackTor
 • Utstyr: Bestilles via Safe4.
 • Registrering: Manuell registrering etter at Safe4 har mottatt kontrakt.
 • Annen info: Pico kan selges uten abonnement, men da er det ikke koblet til alarmstasjon. Skal det være alarmstasjonstjeneste, skal bruker også tegne abonnement på TrackTor. TrackTor har kart og muligheter for ulike typer oppsett.

 • Type utstyr: ITV / video
 •    Krav: Skal benytte IVA (IVA=Intelligent Video Analyse)
 • Serverlokasjon: Ekstern
 • APP tilgjengelig: Site Monitor
 • WEB tilgjengelig: For installatør
 • Utstyr: Bestilles via: Ingen
 • Registrering: Manuell registrering etter at Safe4 har mottatt kontrakt.
 • Annen info: Bosch mottaket krever at det brukes kamera som er klargjort for Bosch Cloud. Trenger ingen lokal server, fordi kameraene inneholder minnekort. Bosch Cloud mottar kun data fra Bosch kamera. Det er lisens pr mnd pr kamera og Site, avhengig av tjeneste. Installatør skal sette opp IVA og annen konfigurering.

 • Type utstyr: ITV / video
 •    Krav: Skal benytte IVA (IVA=Intelligent Video Analyse)
 • Serverlokasjon: Ekstern
 • APP tilgjengelig: Spotter seven
 • WEB tilgjengelig: Spotter
 • Utstyr: Bestilles via Safe4.
  Med utstyr menes her Mirasys SW som skal ligge på en lokal server hos bruker av anlegget. Det kan også bestilles en ferdig konfigurert server. Kamera bestilles fra aktuelle kamera leverandører.
 • Registrering: Manuell registrering etter at Safe4 har mottatt kontrakt.
 • Annen info: Mirasys kan motta alarmer fra mange typer kameraleverandører. Det er lisens pr kamera pr mnd. Installatør skal sette opp IVA og annen konfigurering.

  Aktuelt for det svenske markedet. Benytter også Mirasys.

 • Type utstyr: ITV / video
 •    Krav: Skal benytte IVA (IVA=Intelligent Video Analyse)
 • Serverlokasjon: Ekstern
 • APP tilgjengelig: Spotter seven
 • WEB tilgjengelig: Spotter
 • Utstyr: Bestilles via: Kontakt Secits.
  Med utstyr menes her Mirasys SW som skal ligge på en lokal server hos bruker av anlegget. Det kan også bestilles en ferdig konfigurert server. Kamera bestilles fra aktuelle kameraleverandører.
 • Registrering: Manuell registrering etter at Safe4 har mottatt kontrakt.
 • Annen info: Lisens: kontakt Secits.
  Løsningen benytter en MikroTIK boks, for tilkobling til nettverket. Installatør skal sette opp IVA og annen konfigurering.

 • Type utstyr: ITV / video
 •    Krav: Skal benytte IVA (IVA=Intelligent Video Analyse) og SKAL være tilkoblet alarm med IRIS sender fra Chiron.
 • Serverlokasjon: Server finnes lokalt hos sluttkunde
 • APP tilgjengelig: ACC Mobile 3
 • WEB tilgjengelig: Web klient
 • Utstyr: Bestilles via NOBY.
 • Registrering: Manuell registrering etter at Safe4 har mottatt kontrakt.
 • Annen info: Avigilon sender ikke alarmer til behandlingssystemet. Kravet er derfor at alarm skal sendes via IRIS sender. Ved mottatt alarm, blir videoopptak fra Avigilon kontrollert på lokal server. Installatør skal sette opp IVA og annen konfigurering.

 • Type utstyr: Heis
 • Serverlokasjon: Ekstern
 • APP tilgjengelig: Nei
 • WEB tilgjengelig: Nei
 • Utstyr: Kontakt heisplan
 • Registrering: Manuell registrering etter at Safe4 har mottatt kontrakt.
 • Annen info: : Safe4 har en avtale med HEISPLAN. De mottar alarmen fra heisen. Oppringing fra heisen, mottas på alarmsentralen. Safe4 behandler utløste alarmer, mens Heisplan behandler tekniske alarmer.
 • Type heisprotokoller: Antenna, CPC, P100, Q23, Voice
Les mer