12 May 2017

SØKER PILOTKUNDER i OSLO OG OMEGN

onestiAPPSAFE4 SØKER KUNDER TIL PILOTPROSJEKT SMART LIVING SERVICES


Få mer tid til familie, venner og fritidsinteresser.
Abonnerer du på onesti Smart Living Services kommer servicepersonell hjem til deg uten at du selv trenger å være tilstede. 

Du har full kontroll på hvem som kommer og vår via onesti App'en.

Inkludert i tilbudet får du bl.a. den digitale dørlåsen Yale Doorman og vår onesti boligalarm. .

Les mer om mulighetene og pilotprosjektet og bestill her