8 May 2017

SAFE4 VIL HØSTE ERFARINGER FRA FORBRUKERE

IoT Gateway for smart living, smarthusI disse dager inviteres  et representativt antall boligeiere i Stor-Oslo til å delta i et pilotprosjekt rundt onesti Smart Living Solutions.
Safe4 ønsker å få førstehånds tilbakemeldinger fra forbrukere rundt nøkkelfri digital adgang til boligen kombinert med vår boligalarmløsning hvor vår unike HomeGate har en sentral rolle. Kunden vi ha full kontroll hvem som kommer og går der hjemme og hvilke detektorer og komponenter som er aktivert via onesti app. Forbrukeren mottar varslinger på mobiltelefonen sin.

Over sommeren vil de samme boligeierne også bli introdusert for selskapets Smart Living Services hvor vi ønsker å måler forbrukeres tilfredshet med «over dørstokk-leveranser» til boligen uten at boligeier selv er hjemme. Tjenesteytere har egen adgangskode for å låse seg inn i boligen.
Safe4’s FG godkjente alarmstasjon monitorer leveranser fra de ulike tjenesteyterne (handy-man, vasketjenester, renseri- og skjortevask, vareleveranser etc.).

Pilotprosjektet vil gi oss førstehånds kunnskap om brukeropplevelsen rundt våre fullintegrerte løsninger med digital dørlås fra ASSA Abloy (Yale Doorman), vår IoT plattform og våre egenutviklede  HomeGate. I tillegg får vi tilbakemelding på opplevelsen av tjenestene og innspill på hva forbrukerne kan tenke seg inngår i fremtidens Smart Living Services.
I tiden fremover vil vi også fortløpende be om tilbakemeldinger fra denne brukergruppen og gjennom denne teste ut nye varer og tjenester. Vi mener dette vil være av stor verdi for våre kunder som planlegger å gå til markedet med fullintegrerte og trygge løsninger av sikkerhet, smarthus- og omsorgsløsninger til hjemmene.