22 September 2015

REVOLUSJONERENDE BRANNVERNTEKNOLOGI LØSER NYE MILJØKRAV

Avansert brannslukkingSafe4 Security Group AS har agenturet på et revolusjonerende brannvernprodukt som tilfredsstiller de nye miljøkravene 100% og dessuten slokker branner langt mer effektivt enn de tradisjonelle systemer som leveres i dag. 

Selskapet bak produktet, kanadiske N2Towers Inc., har gitt Safe4 enerett på distribusjon av brannvernteknologien, N2Towers. Safe4 har eksklusivitet i Norge, men representerer også N2Towers med distribusjon i hele verden.

N2Towers er et brannundertrykkingssystem, nærmere bestemt et inertgass-slukkesystem, 100% uskadelig for mennesker og objekter. Produktet tilfredsstiller krav til bruk både som inergen og aerosol, produktet er det eneste aerosolbaserte produktet som er godkjent til bruk i områder hvor mennesker eller dyr oppholder seg.

Chief Visionary Officer, Svein Ingebretsen, i Safe4 Security Group forteller at avtalen ble tegnet for over to år siden, men at tiden frem til nå har gått med på å kvalitetssikret produktet og installasjonspartnere i Norge. Safe4 har samtidig brukt tiden opp mot sertifiseringsorganer, installatører og prosjekt fører for å kunne levere produktet i.h.t lovgivning og regelverk for bruk av slukkesystemer.

-Systemet benytter Nitrogen som slukkegass, i enkle trekk senkes O2 nivået i rommet til rett under 15%. Ved 15% O2 kan ikke en brann oppstå eller videreutvikles. Produktet kan benyttes i alle typer lukkede rom, elektriske skap/kabinett, servere og serverrom, containere, til kritisk infrastruktur, garasjeanlegg, til og med i hjemmet.

N2 beholderne er ikke trykksatt og inneholder ikke flytende gass, men produserer ren Nitrogengass ved utløsning av systemet. Systemet kan enkelt ettermonteres opp mot eksisterende FG godkjente brannanlegg dersom systemet tidligere har vårt benyttet med andre gass-systemer.
Der tradisjonelle systemer har krav til utløsning på 90 sekunder, kan vi med N2 levere total slukking fra 250 millisekunder til 5 sekunder, basert på valg av N2 generator, sier Ingebretsen.

N2 er designet for å beskytte mennesker og dyr, innhold og verdier fra innsiden, og kan enkelt benyttes som tillegg til lovpålagt brannbeskyttelse hvor vannsprinkleranlegg ofte er benyttet. 

-Safe4 har presentert produktet for relevante brukere, og tilbakemeldingene har vært enestående. Dette produktet kan ofte gjøre overrislingsanlegg overflødig og slukker branner på millisekunder, uttaler Ingebretsen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Svein Ingebretsen, CVO i Safe4 Security Group AS, mob 995 76 303, si@safe4.com