15 October 2015

SAMMEN OM FREMTIDENS TEKNOLOGI

nyheter4.pngDatek Wireless AS er et norskeiet selskap med spesialkompetanse innen maskin til maskin kommunikasjon (M2M), trådløs infrastruktur og systemer med behov for mobilkommunikasjon. Datek har levert løsninger i 20 år til norske og internasjonale kunder innen transport, telekom og offentlig sektor.

-Vi er meget glade for å kunne videreutvikle våre tilbud ytterligere gjennom å etablere et nytt selskap sammen med det vi anser å være et verdensledende kompetansehus på radioteknologi, sier CEO i Safe4 Security Group, Bjørge Kraft. -Vår teknologi bygger på protokollbasert kommunikasjon som Zigbee og Z-wave, men støtter også proprietære protokoller basert på 868MHz og 433MHz. Datek er sterke på skreddersøm, og leverer ofte en kombinasjon av egenutviklet og standard programvare. De ansatte er personer med bakgrunn fra teknologi, prosjektledelse og hardware- og software-utvikling. Sammen med vår tunge erfaring i mottak og behandling av alarmsignaler ser vi at vi i fellesskap kan nå våre internasjonale ambisjoner innenfor sikkerhet-, smarthus- og omsorgsløsninger, fortsetter Kraft.

Ansvarlig for produktutvikling i Datek Wireless AS, Anders Westgaard, ser også store fordeler av å samle kompetansen i Safe4 Wireless AS. -Safe4 er fasilitator av tjenesteplattformen knyttet opp mot teknologiene hvor vi er spesialister. Den toppmoderne alarmstasjonen som Safe4 har bygget opp, i kombinasjon med partnernettverket som foretar installasjoner og vekterrykk, vil gi oss et stort konkurransefortrinn. Sammen har vi en unik mulighet til tilby de trådløse teknologiske løsningene som markedet etterspør.

Datek har spisskompetanse innen protokollbasert trådløs kommunikasjon, datafangst- og flåtestyringssystemer, lys-styring og meldingssystemer. Safe4 er sikkerhetsselskapet som har spesialisert seg på å være en tilrettelegger for at sikkerhetstjenester kan leveres og distribueres på en mest mulig effektiv og moderne måte. 

For mer informasjon:
Bjørge Kraft. CEO, Safe4 Security Group AS, mob: +47 920 36 023
Anders Westgaard, Produktutviklingsansvarlig, Datek Wireless AS, mob: +47 90 52 88 62