3 July 2017

SECITS INNGÅR SAMARBEIDSAVTALE MED SAFE4

SECITS Holding AB:s helägda dotterbolag SECITS Sweden AB och Safe4 Security Group AS har ingår ett samarbetsavtal. Safe4 är ett internationellt företag som erbjuder smart living lösningar och IoT tjänster. Safe4 har en stor expertis inom säkerhets- och larmhanteringstjänster. SECITS är en av Sveriges största kameraövervakningsföretag med fokus på molnbaserade hostingtjänster. Samarbetet innebär att båda företagen kan bredda sitt erbjudande av sina respektive tjänster mot marknaden. VD på SECITS bedömer att det bredare tjänsteutbudet kan leda till ökade intäkter redan under 2017 även om det inte finns ett kvantifierbart ordervärde vid avtalsskrivandet.

Strategiska samarbeten är viktiga för SECITS och Safe4 stora kompetens och globala marknadsandel inom molnbaserade (IoT) larmhanteringstjänster ger oss en större styrka när vi driver våra affärer. Safe4 ligger i absolut framkant jämfört med traditionella leverantörer av larmhanteringstjänster då de bygger hela sin verksamhet på säkerhetstjänster uppkopplade mot molnet. Vi ser en stor potential i möjligheten att nu kunna leverera respektive företags tjänster till våra kunder både lokalt och internationellt, säger Hans Molin VD SECITS Holding AB (publ)

Vi är väldigt nöjda med att ha ingått detta avtal. SECITS är en viktig aktör, och vi ser fram emot att leverera tjänster från vår larmcentral till SECITS och dess kunder. Safe4s larmcentral är FG- och SBSC godkänd och vi levererar våra tjänster i Skandinavien såväl som globalt. Företagen kompletterar varandra väldigt bra och tillsammans blir vi en ändå starkare aktör inom området molnbaserade lösningar, säger Roy Gjerde COO i Safe4.


2017-07-03


För ytterligare information:

Hans Molin VD
Tel: 073-049 89 55
E-post: hans.molin@secits.se

Roy Gjerde, COO
Tel: +47 905 80 855
E-post: rg@safe4.com

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB (publ), 559033-1988 är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers- marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 Juli 2017 klockan 08:00 CEST.

Om SECITS
SECITS är ett av Sveriges största nationella kameraövervakningsföretag. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst. 

Om Safe4 Security Group AS
Et internasjonalt teknologikonsern som bygger på arven fra sikkerhetsindustrien og tilrettelegger for etablering av nye gjentagende inntekter for sine kunder. Gjennom vår verdensledende IOT plattform og våre sertifiserte monitoreringstjenester, skaper vi forutsetninger for tredjeparts sensor-teknologi. Vi tilbyr kunder med høy-volum porteføljer et partnerskap og en lojalitetsvennlig forretningsmodell.

Safe4 leder an med forbedret IoT-teknologi tilpasset partnere og kunders krav til SMART LIVING-, SIKKERHETS-, og digitale HELSE- og OMSORGSLØSNINGER.

https://www.secits.se/