17 December 2015

STYRKER TILBUDET INNENFOR HAVNESIKKERHET

portHensikt med partnerskapet er å være best mulig rustet til å møte de økte kvalitetskravene fra Kystverket og selskapenes kunder når det gjelder krav til tilbydere av kurs og opplæring.

Partnerskapet vil utgjøre et av bransjens tyngste og mest dynamiske kompetansemiljøer innenfor rådgivning og kursing i henhold til myndighetenes krav til godkjent RSO selskap.

En konsekvens av samarbeidet er at Norsk Havnesikring vil returnere sin RSO godkjenning til Kystverket og legge sine tjenester inn under Safe4 Risk Solutions AS.

Safe4 Risk Solutions AS produktportefølje vil fortsatt bestå av de samme tjenestene som tidligere:

- Sårbarhetsvurderinger (PFSA / PSA)
- Sikringsplaner (PFSP / PSP)
- Utarbeidelse av skreddersydde instrukser og rutiner
- Sikringsrevisjoner
- Øvelser, driller og trening
- Rådgivning og saksbehandling

Kystverket er informert om partnerskapet mellom Safe4 Risk Solution og Norsk Havnesikring, og er positive til en slik konsolidering blant RSO tilbyderne.


For mer informasjon, vennligst kontakt:
Guy Power, CEO i Safe4 Risk Solutions AS, mob:+47 958 69 490, e-post: gp@safe4.com 
Odd R. Karlsrud, CEO i Norsk Havnesikring, mob: +47 478 58 000, e-post: odd@karlsrud.cc