31 August 2015

TYVENES MARERITT LANSERES I NORGE

Politiet i våre naboland (Sverige og Danmark) melder om inntil 85% reduksjon i vinningskriminalitet der metoden er tatt i bruk. Ved å merke gjenstander og boliger med oblater som forteller at verdigjenstandene kan spores tilbake til eier og knytte tyven til åstedet, har metoden en meget preventiv effekt mot vinningskriminelle. 

På lag med politiet
Politiet i Norge har godkjent metoden. Som en del av Grenseløsprosjektet kjører Politiet nå et pilotprosjekt i Vestfold sammen med aktører fra næringslivet. Politiet besitter UV lamper og mikroskoper som detekterer DNA spor på hitte- og tyvegods og sjekker disse opp mot et internasjonal ISO sertifisert eiendels-register. 
SelectaDNA væsken inneholder små prikker (micro-dots) som har en unik kode, noe som gjør det mulig å returnere hitte- og tyvegods til korrekt eier. Politiet er de eneste som har mulighet til å gjøre søk i dette registeret.

Safe4 Security Group AS har det norske agenturet på SelectaDNA, og har store forventninger til hvordan nordmenn vil motta produktet. 
-Vi er glade for at Politiet stiller seg bak metoden, og tror dette er noe norske forbrukere vil anskaffe seg, sier CEO i Safe4, Bjørge Kraft. -For ca 35 kroner per gjenstand kan forbrukere merke sine verdigjenstander og registrere disse i det internasjonale registeret. Ved å anskaffe seg en pakke med SelectaDNA kan man merke inntil 25 verdigjenstander med en unik juridisk identitet. Man logger seg samtidig inn på en webside, https://www.secureassetregister.com/no, hvor man registrerer eiendelene i en internasjonal eiendels-database som både Politiet i Norge og utlandet kan søke opp eier av beslaglagt tyvegods. I tillegg letter bruken av SelectaDNA politiets bevisførsel og knytter kriminelle til åsted, sier Kraft

Sammen med politiet introduserer Safe4 SelectaDNA til Hasleåsens beboereFolk har i dag mange verdigjenstander og umistelige eiendeler. Den syntetiske DNA-væsken er nesten usynlig og ufarlig for mennesker. DNA-væsken ødelegger ikke gjenstander og kan pensles på alt fra malerier og IT utstyr til smykker og sportsutstyr. 

Umulig å fjerne DNA sporene
Når først en gjenstand er merket med SelectaDNA vil politiet alltid kunne finne DNA spor. Forsøk på å skrape eller brenne bort DNA koden har det vist seg ikke å nytte.

Bruksområder
Verdigjenstander i hjemmet og eiendeler man bringer med seg. Eks: Sykler, motorsykler, instrumenter, båtmotorer, hengere, snøfresere, sportsutstyr, klokker, IT utstyr, telefon, verktøy, smykker etc.

Utsalgssteder
Produktet kan kjøpes hos Komplett.no og hos lokale sikkerhetsselskaper og låssmeder rundt i landet.(Se utsalgssteder på safe4.com/catalog/selectadna/kit-for-merking-av-eiendeler

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Frode Mathiassen, Chief Sales Officer, Safe4 Security Group AS, mob: +47 917 17 193
Bjørge Kraft, CEO, Safe4 Security Group AS, mob +47 920 36 023

www.safe4.comwww.selectadna.no