10 November 2016

HAN GJØR ALARMSTASJONEN OM TIL EN SIKKER IoT SENTRAL

Bjørge KraftSafe4 har internasjonale ambisjoner og en forretingsmodell der håndtering av Big Data er sentral

Klikk deg inn på DETEKTOR artikkelen under bildet. 
Dokumenter