13 March 2017

NRK melder om SelectaDNA suksess

Stor susess med SelectaDNA i SandefjordPrøveprosjektet hvor næringsliv og Politi samarbeider om å få  ned antallet grove innbrudd har gitt resultater.
NRK omtalte pilotprosjektet og de gode resultatene på nett, i radio og TV innslag.

Artikkelen  i NRK kan du lese
her