12 March 2017

SAFE4s MULTISENSOR FÅR GOD OMTALE I TEKNISK UKEBLAD

alt-i-ett multisensor fra Safe4Abeliasjef Hakon Haugli peker på at norske bedrifter ikke bare utvikler gode enkeltstående produkter, men at de tenker en sammenhengende kjede av produkter og tjenester, Han trekker frem Safe4 som et godt eksempel

Les artikkel i TU her