1 September 2015

SelectaDNA FÅR MEDIENES OPPMERKSOMHET

Sammen med politiet introduserer Safe4 SelectaDNA til Hasleåsens beboerePilotprosjektet på SelectaDNA, syntetisk DNA merking av eiendeler,  kjøres nå i Sandefjord. representanter fra Politiet, Tryg, Næringslivets Sikkerhetsråd, Finans Norge og Safe4 deler ut Selecta DNA kit til beboere i Hasleåsen.

Aktuell Sikkerhet    Bad og Bolig  Aktuell Sikkerhet (Omtale OSPA prisen)
DinSide Vest24.no OSPA Pressmelding - norsk kåring
TV2-nyhetene fno.no politiet.no omtalerOSPA prisen
NRK.no  Tryg.no Tek.no
NHO Service.no   Tryg-bloggen VG (11.10.2015)
Næringslivets Sikkerhetsråd SelectaDNA UK   Brann og sikkerhet
Sandefjord Blad Drammens Tidende Sandefjord Blad
WorldSecurityHotels  Politiet.no  
Østlandsposten  Ringerike Blad   
Boligmesse.no Gull&Ur