10 March 2017

SelectaDNA reduserer beviselig antallet grove innbrudd

SelectaDNA omtale i Sandefjord BladHøsten 2015 igangsatte politiet et pilotprosjekt som involverte 250 husstander i Hasleåsen i Sandefjord.  Med seg fikk de Tryg Forsikring, Næringslivets Sikkerhetsråd og Finans Norge. Safe4 deltok også i prosjektet, og det var SelectaDNA og merketeknologi-metoden som skulle prøves ut.
Resultatet foreligger nå, og politiet melder om 40% nedgang i grove boliginnbrudd. Innbrudds-statistikken viser en økning av innbrudd i andre umerkede områder i Sandefjord. Sandefjord Blad skriver at Politiet derfor har besluttet å fortsette prosjektet frem til høsten 2017..