Safe4 HomeGateHomeGate

Gjennom egenutviklet, verdensledende IoT gateway-teknologi og sertifiserte monitoreringstjenester, skaper Safe4 forutsetningene for at 3. parts sensorteknologi kan tilbys til høyvolumsporteføljer via en partner- og lojalitetsvennlig forretningsmodell.

Den eneste gateway du trenger
i ditt hjem. HomeGate ivaretar sikkerhet- smarthus og omsorgsløsninger. 
Den har en universell og inkluderende teknologi og kan kommunisere med alle smarte objekter som anvender åpen standard. 

IoT Ready/SmartHouse Ready
Internet of things, smarthusteknologi, hverdags- og omsorgsteknologi er mange navn på et stort antall teknologiske hjelpemidler i huset. Vår HomeGate kan håndtere alle i et nærmest ubegrenset antall. 

Enklere hverdag med HomeGate

   • Automatiserte innstillinger som tenker for deg
   • Et system som kan rette opp dine forglemmelser
   • Dør som kan åpnes for den du ønsker uten at du selv er hjemme
   • Styre eller kontrollere husets funksjoner uten at du selv er tilstede

Vår unike IOT gateway kombinerer og etterlever ledende trådløse IOT teknologistandarder som Zigbee , Thread , Wifi, z-wave , GSM , Bluetooth , GPS, RF 433MHz , RF 868MHz og RF 2,4Ghz  *). Tar man alle sikkerhetsaspekter i betraktning, er dette uten tvil den mest avanserte og pålitelige gateway’en i markedet.
Zigbee er den standarden Safe4 primært satser på, da de aller fleste av de store produsentene av IoT komponenter også har valgt denne standardprotokollen. Vår produktliste viser hvilke komponenter som kommuniserer med vår gateway. Se våre produkt "whitelist" her.
 

Safe4 tilbyr en åpen kilde-standard og SIKKER gateway for alle vertikaler og bransjer for å samle Big Data analyser og driftsløsninger hele veien gjennom vår internasjonale IOT Central og internasjonale partneres økosystemer . 

Forhandlere
HomeGate selges via vårt landsdekkende partnerapparat av låsesmeder, installatører og sikkerhetsselskap.

Les mer på våre onesti hjemmesider

Yale's omtale av Yale Doorman og ulike apper fra alarmselskaper