Safe4 HomeGateHomeGate

Gjennom egenutviklet, verdensledende IoT gateway-teknologi og sertifiserte monitoreringstjenester, skaper Safe4 forutsetningene for at 3. parts sensorteknologi kan tilbys til høyvolumsporteføljer via en partner- og lojalitetsvennlig forretningsmodell.

Den eneste gateway du trenger
i ditt hjem. HomeGate ivaretar sikkerhet- smarthus og omsorgsløsninger. 
Den har en universell og inkluderende teknologi og kan kommunisere med alle smarte objekter som anvender åpen standard. 

IoT Ready/SmartHouse Ready
Internet of things, smarthusteknologi, hverdags- og omsorgsteknologi er mange navn på et stort antall teknologiske hjelpemidler i huset. Vår HomeGate kan håndtere alle i et nærmest ubegrenset antall. 

Enklere hverdag med HomeGate

   • Automatiserte innstillinger som tenker for deg
   • Et system som kan rette opp dine forglemmelser
   • Dør som kan åpnes for den du ønsker uten at du selv er hjemme
   • Styre eller kontrollere husets funksjoner uten at du selv er tilstede

Vår unike IOT gateway kombinerer og etterlever ledende trådløse IOT teknologistandarder som Zigbee , Thread , Wifi, z-wave , GSM , Bluetooth , GPS, RF 433MHz , RF 868MHz og RF 2,4Ghz . Tar man alle sikkerhetsaspekter i betraktning, er dette uten tvil den mest avanserte og pålitelige gateway’en i markedet. 

Safe4 tilbyr en åpen kilde-standard og SIKKER gateway for alle vertikaler og bransjer for å samle Big Data analyser og driftsløsninger hele veien gjennom vår internasjonale IOT Central og internasjonale partneres økosystemer . 

Forhandlere
HomeGate selges via vårt landsdekkende partnerapparat av låsesmeder, installatører og sikkerhetsselskap.

Les mer på våre onesti hjemmesider