Safe4 Task ManagementOPPGAVESTYRING

GuardTools er et skreddersydd verktøy for oppgavestyring i vekterbransjen. Systemet er også godt egnet for andre bransjer hvor personell skal utføre oppgaver ute hos kunder, f.eks facility management oppgaver.

Systemet støtter hele arbeidsflyten fra mobilt personell, administrasjon, driftsledelse og til kunden. Oppgaver er automatisert (når/ hva/hvordan oppgaver skal utføres).

GuardTools er også et nyttig verktøy i bedriftens HMS arbeid.
.