HealthcareHELSE- OG OMSORGSLØSNINGER

Mange av våre sikkerhetskomponenter kan også benyttes som komponenter i elektroniske omsorgsløsninger. Sensorer som reagerer på bevegelser kan også programmeres til å varsle om ikke-bevegelser. På denne måten kan HomeGate monitorere helsen og trivselen til pasienter, eldre og uføre. Vår Alarmstasjon kan innlede dialog med pasienten og/eller varsle pårørende eller pasientens institusjonen.

Mange nye enheter og omsorgsfunksjoner blir introdusert til markedet i de kommende måneder og år. Safe4 har under testing et armbånd som vil bidra til en sikrere og tryggere hverdag og utgjøre en digital velferdsfunksjon for eldre og uføre, folk på reise og andre som trenger 24/7 overvåking eller hjelp i risikosituasjoner.

Vi bryr oss om folks sikkerhet og trygghet og helbred. Nye produkter blir derfor grundig testet under ulike forhold. Vi forsikrer oss om at hvert eneste alarmsignal når igjennom til Alarmstasjonen.

Vi planlegger å introdusere armbåndet MyGate i løpet av 2017. Armbåndet har en innebygd GPS, fall-alarm og panikk-knapp.

MyGate er utmerket for privatpersoner, institusjoner eller bedrifter der ansatte arbeider i områder hvor deres sikkerhet er eller kan være i fare.

Les mer om vår IoT plattform