Safe4 Risk Solutions AS har Kystverkets godkjenning som RSO selskap. Safe4 tilbyr konsulenttjenester innen sikkerhet og risikohåndtering til offentlig og privat næringsliv. Selskapet har spesialisert seg på løsninger som sikrer maritim infrastruktur og innfrir myndigheters krav til beredskap.

Kompetanse
Safe4 Security Group AS er majoritetseier i Risk Solutions AS. Safe4 Risk Solutions AS er godkjent av Kystverket som kursholder av PFSO kurs med referanse 2014/1794-2. Instruktørene er utdannet innen pedagogikk, ISPS koden og sikkerhet. Instruktørene har erfaring innen arbeid med ISPS koden siden 2004. Dette omfatter også en lang rekke ISPS relaterte kurs. 

Andre ISPS relaterte tjenester  fra Safe4 Risk Solutions AS:
Sårbarhetsvurderinger (PFSA / PSA) 
Sikringsplaner (PFSP / PSP) 
Utarbeidelse av skreddersydde instrukser og rutiner 
Sikringsrevisjoner 
Øvelser, driller og trening 
Rådgivning 


Guy Power
Mail: gp@safe4.com
Phone: +47 95 86 94 90